سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی صمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
بهزاد حصاری – پژوهشگر
میرعلی محمدی – دانشیار دانشگاه فنی ارومیه
محمدتقی اعلمی – دانشیار دانشگاه آزاد مهاباد

چکیده:

اجرای طرح های ساماندهی و کنترل سیلاب مستلزم تعیین مشخصه های هیدرولیکی جریان با توجه به شرایط حاکم بررودخانه ها می باشد هدف ازاین تحقیق بررسی طرح ساماندهی رودخانه با مطالعه موردی رودخانه زرینه رود درمحدوده شهر شاهیندژ با هدف ایجاد منطقه نمونه گردشگری است با انجام مطالعات و شبیه سازی رودخانه به کمک مدل هیدرولیکی MIKE11 بررسی های فنی انجام و طرح اجرایی مورد نظر با توجه به شرایط موجود و توسعه تحلیل می شود نتایج حاصل نشان میدهد که تاثیر طرح ساماندهی رودخانه باعث کاهش حدود ۴۰سانتیمتر سطح آب درپهنای ۳۰۰ متردرمحدوده گردیده است.