سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه میرجعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرزین نصیری صالح – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق ازمدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpa که با سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS سازگار است برای شبیه سا زی هیدرولوژیکی حوضه آبریز رودخانه قره سو دراستان اردبیل استفاده شده است پارامترهای خارجی مورد نیاز این شبیه سازی با استفاده از نقشه های رقومی ارتفاعی کاربری اراضی و نوع خاک استخراج شده و همراه با داده های روزانه هواشناسی شامل بارش دما و تبخیر بعنوان ورودهای مدل مورد استفاده قرار گرفته است برای بررسی کارایی مدل WetSpa درشبیه سازی هیدرولوژیکی این حوضه کوهستانی و برفگیر رواناب شبیه سازی شده با رواناب مشاهداتی که دردوره شبیه سازی مقایسه شده است.