سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن حاجی امین شیرازی – عضو هیات علمی بخش مهندسی معدن، گروه فراوری مواد، دانشگاه شهید باهنر ک
علی فاضلی – رییسواحد متالورژی تغلیظ، مجتمع مسسرچشمه
محمدرضا گرمسیری – دانشجوی دکتری فراوری مواد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید با

چکیده:

بازدهی و حد جدایش در طبقه بندی مواد نقش موثری در کارایی کلی عملیات مدار آسیاکنی دارد. تعدد عوامل هیدرودینامیکی وهندسی موثر و نیز اثرات متقابل آنها در بازدهی و حد جدایش سیکلون ها، اهمیت بررسی و کنترل شرایط عملیاتی را مشخص میکند. در کارخانه تغلیظ ۱ مجتمع مس سرچشمه، در راستای افزایش تولید، خوراک جامد ورودی به مدار هر آسیا از ۲۲۵ تن برساعت به ۲۸۰ تا ۳۰۰ تن بر ساعت افزایش یافته است. این مساله موجب افزایش ابعاد محصول مدار خردایش شده بطوریکه حدجدایشاز ۸۷ میکرون طرح اولیه به ۱۱۳ میکرون افزایش یافته است. در این پژوهشبه کمک نرم افزارCOMSIM و مدل پلیت عملکرد هیدروسیکلون ها شبیه سازی شد. سپس به کمک مدل پلیت راهکارهایی که می تواند منجر به کاهش حد جدایش شود، بررسی گردید. بررسی نتایج نشان داد که افزایش قطر ته ریز سیکلون به میزان ۳ سانتی متر موجب کاهش حد جدایش به میزان ۱۵ میکرون می شود. علاوه بر آن کاهش قطر سرریز به میزان ۲ سانتی متر می تواند موجب کاهش حد جدایش به میزان ۱۸میکرون شود. همچنین با بررسی درصد جامد خوراک ورودی به هیدروسیکلون به عنوان عامل تأثیر گذار در طبقه بندی مشخص شد که کاهش ۳ درصدی در غلظت جامد پالپ ورودی موجب کاهشحد جدایشبه میزان ۱۱ میکرون می شود