سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین حقیقی خوشخو – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
علی اکبر فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

همانطور که مشخص است درحال حاضربه علت قیمت بالای سوخت مصرفی نیروگاه های فسیلی و آلودگیهای زیست محیطی ناشی ازاین نیروگاه نیروگاه ها با انرژی تجدید پذیرمدنظر می باشد ازجمله انرژی های تجدید پذیر انرژی خورشیدی میب اشد اما مشکل انرژی خورشیدی دردسترس نبودن خورشیدی درپاره ای از اوقات روز و درطول شب می باشد که این موجب نوسانی شدن قدرت خروجی می شود لذا دراین مقاله سیستم ذخیره سازی مناسب برای یک نیروگاه خورشیدی درموقعیت نیروگاه خورشیدی یزد و با دقرت خروجی ۱۷مگاوات انتخاب شده است سپس با انجام محاسبات مربوط به آن ازقبیل ابعاد سیستم ذخیره ساز و دبی نمک مذاب درحالت شارژ و دشارژ یک کد شبیه سازی برای آنالیز قدرت خروجی نیروگاه خورشیدی با سیستم ذخیره سازی نوشته شده است دراینجا نتایج را درسه روز با شرایط مختلف آبوهوایی کاملا آفتابی درصبح ابری و درعصر ابری بررسی و با شرایط بدون سیستم ذخیره سازی مقایسه شده است.