سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا امانت بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد -گروه آبیاری و زهکشی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شو
حسین قربانی زاده خرازی – عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
علی صارمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده:

تغییر اقلیم در حال حاضر از مهمترین عامل تهدید بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی به شمار می آید که در اثر افزایشگازهای گلخانه ای حاصل از سوختهای فسیلی صورت گرفته و منجر به افزایش دمای زمین می گردد.بخش کشاورزی نیزبدلیل تعاملات زیاد با محیط بیشترین تأثر را از اقلیم می پذیرد.اندک تغییر دما باعث دامن زدن بر فعالیتهای کشاورزی میشود و امنیت غذایی را در جوامع کشاورزی مدار به خطر می اندازد.تغییر اقلیم باعث تغییر در الگوی بارش و منجر به تشدیدبرخی از بلایای طبیعی همچون سیل و خشکسالی می شود.این عوامل سبب کاهش تولیدات غذایی در کشاورزی میگردد.افزایش دما که ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای است علاوه بر کاهش کمیت،کیفیت محصول را نیز تحت تأثیر قرارمیدهد.(هدف این تحقیق بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان تغییرات نیاز آبی در کل مراحل رشد ۲ گونه باغی(سیب-انگور) الگوی کشت می باشد.در این تحقیق برای محاسبه نیاز آبی از مدل کامپیوتری REF-ET استفاده گردید.که نیاز آبی را به دو روش پنمن مانتیس-پنمن فائو برای دوره زمانی مبنا (۱۹۷۰-۲۰۰۰) و دو سال پیش بینی شده ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ (که توسط مدل جهانی تغییر اقلیم ECHAM4 پیش بینی شده) محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج نشان داد که روش های بکار گرفته شده،بر آورد مناسبی از تبخیر-تعرق گونه های زراعی داشته است. . نرخ افزایش نیاز آبی در ۵۰ ساله آینده پیش بینی شده برای دو گونه سیب و انگور در مرحله ابتدایی،میانی و پایانی رشد به روش پنمن مانتیس به ترتیب، بین(۲،۲۷-۰)، (۱،۶-۰)، (۸۷،۱-۰) درصد و به روش پنمن فائو به ترتیب بین (۵/۹۸-۵/۳۸)، (۶/۰۹-۶/۰۶)، (۶/۰۶-۵/۹۳) درصد متغیر است.