سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرگس بصری – دانشکدهفیزیک ،دانشگاهاصفهان ،اصفهان ،ایران
حمیدرضا فلاح – گروهپژوهشیاپتیککوانتومی،دانشگاهاصفهان ،اصفهان ،ایران
مهدی موسوی – شرکت صنایعالکتراپتیکاصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده:

میدان ناپراشی از برهمنهش تعداد نامتناهی موج تخت تشکیل میشود که بردار موج آنها همگی بر روی یک مخروط قرار دارد. پرتوهای غیر پراشی ویژگی های منحصربه فردی دارند که آنها را از سایر میدانها ممتاز میکنند. میدانهای بسل را به عنوان میدانهای غیر پراشی معرفی میکنیم. برپایه سیستم های پراشی ایده آل روشی را برای تولید پرتوی بسل نوع اول مرتبه اول بر طبق شکل دهی به پرتو ارائه دادیم که بر اساس آن پرتو لاگر- گاوسی شکل فرودی به وسیله المان فازی پراشی به پرتویی با شدت پرتوی بسل مرتبه اول تبدیل شد. با استفاده از بهینه سازی توزیع فاز ، شبیه سازی عددی برای تولید پرتو انجام شد. ازکاربردهای مراتب بالاتر پرتو بسل کنترل و به دام اندازی نانو ذرات است. انبرکهای نوری برای مطالعه برهمکنش های لیزر و نانوذرات و اندازه گیری کمینه توان لیزری مورد نیاز برای اینکه یک نانو ذره در تله نگه داشته شود (آستانه توان گریز) ، به کار می رود.