سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته بشیری سیرجانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
امیر صرافی – استادیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
علی دشتی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم میرزائی – کارشناسی ارشد

چکیده:

به دلیل ناپایایی مستمر موجود درسیستم انتقال گاز طبیعی بررسی رفتاردینامیکی گاز کمک شایانی به تحلیل دقیقتر شبکه ای از خطوط لوله می کند دراین مطالعه شبیه سازی ناپایایی آرام برای مدل خطوط لوله فشارقوی درشرایط غیرهمدما به عنوان راهکاری برای تحلیل میزان دبی حجمی گاز دما و فشارگازطبیعی درکل مسیر خطوط لوله صورت گرفته است ابتدا با حل معادلات دیفرانسیل معمولی حاکم برشرایط پایا شروط اولیه لازم برای حل معادلات درشرایط ناپایا حاصل گردید مجموعه ی سه معادله دیفرانسیل پاره ای حاصل از قوانین بقا به کمک روش تفاضل محدود ضمنی گسسته سازی گردیده است حل همزمان دستگاه معادلات جبری غیرخطی حاصل به کمک الگوریتم ماتریس سه قطری و برنامه نویسی با نرم افزار matlab حل شده است ازمدل چازیکواسکی برای اعتبار سنجی بهره گرفته شد معادله حالت BWR نیز برای تخمین ضریب تراکم پذیری و مشتقاتش مورد استفاده قرارگرفت