سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود سلیمی – استاد دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید ضیایی راد – استاد دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی محمد ابراهیم پور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی–واحد مرودشت-گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله آزمایش نانوفرو برش ١ تحت فرو برنده ٢ مستطیلی در لایه نازکی از آلومینیوم نانو ساختار با استفاده از روش شبه پیوسته شبیه سازی شده است. در روش شبهپیوسته که یک روش چندمقیاسه است هدف، شبیه سازی بدون در نظرگرفتن رفتار همه اتمهایمسئله است. این روش چارچوبی را ایجاد میکند که بوسیله آن درجاتآزادی بطورصحیح و هوشمندانه کم میشود و محاسبات مورد نیاز بطورکامل و سریعتر انجام میشود. در این روش در جاییکه نیازباشد تمام جزئیات اتمها را در نظر گرفته و در مناطقی از مسئله که نیاز به جزئیات نیست از فرضیات محیطهای پیوسته استفادهمی-شود. در این مطالعه نمودار عمقفروبرش- نیرو، تنش پیرلز ٣ ،دانسیته هندسی و تاثیرات شرایط مرزی مورد نیاز نابجاییهای زیر فروبرنده بدست آوردهشده و مورد بحث و بررسی قرارگرفتهاند