سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
حسن زارع علی آبادی – استادیار دانشگاه، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
علیرضا پورپروانه – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

چکیده:

استفاده از فرآیند های کاتالیستی روشی بهینه به منظور تبدیل اقتصادی مواد خام به محصولات مطلوب با گزینش پذیری بالا، تولید کم مواد دورریز و مصرف کمتر انرژی است. حداکثر بهره برداری از توان یک بستر کاتالیستی زمانی رخ می دهد که راکتور مورد استفاده به خوبی و با در نظر گرفتن دقیق پارامترهای واکنش طراحی شود. در راکتورهای بستر ثابت سنتی، ذرات کاتالیست به طور تصادفی درون بستر پراکنده شده است که منجر به ایجاد الگوی جریان غیریکنواخت می شود، لذا، دستیابی غیریکنواخت واکنشگرها به سطوح کاتالیستی منجر به کاهش شدید عملکرد راکتور می شود.سرعت واکنش در بستر تعیین کننده توزیع کاتالیست می باشد. در این مطالعه، به بررسی یک میکرو راکتور کاتالیستیپرداختیم . هدف از این بررسی دستیابی به حداکثر سرعت واکنش و پیدا کردن توزیع بهینه کاتالیست برای رسیدن به بیشترین میزان تبدیل می باشد. با نرم افزار comsol multiphysics توزیع بهینه کاتالیست حاصل شده است و میزان تبدیل به ۰۵ درصد رسیده است