سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منوچهر یوسف زاده – دانشجوی کارشناس ارشد گروه مهندسی کشاورزی علوم خاک
صمد دربندی – استادیاران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
الناز صباغ –

چکیده:

دراین تحقیق مدل DRAINMOD برای پیش بینی میزان بار املاح موجود در زه آلهای خروجیلترالهای شبکه زهکشی زیرزمینی دشت زنگنه واقع در شهرستان ماکو استان آذربایجان غربی مورد استفاده قرارگرفت برای این منظور دو مزرعه در فازهای ۴و۳ که عملیات سیستم زهکشی احداث نگردیده بود انتخاب شد و سپس اطلاعات مورد نیاز مدل شامل پارامترهای هواشناسی خاک سیستم زهکشی مدیریت آب گیاه و ورودی های DRAINMOD-S جمع آوری گردید و مدل طی سالهای آینده پس از اجرای پروژه اجرا و شبیه سازی گردید نتایج شبیه سازی نشان داد که مقدار کل نمکهای خارج شده طی ۱۵ سال پس از اجرای پروژ] در فاز ۳و۴بترتیب برای مزرعه یونجه ۶۶۲/۶ تن درهکتار و ۱۲۶/۸ تن درهکتار خواهد بوداین میزان املاح خروجی در اثر زهکشی و انتقال ان به آبهای سطحی اثرات زیست محیطی شدیدی را به وجود می آورد. لذا می توان از مدل DRAINMOD به عنوان ابزار مدیریتی برای کاهش و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی در مناطق زهکشی شده استفاده نمود.