سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدوهاب شجاع الدینی – پژوهشگاه الکترونیک نصر- گروه پردازش سیگنال
علی محلوجی فر – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی ومهندسی گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

در این تحقیق الگوی یک آرایه دایروی از مبدلهای فراصوت که در حالت خطی کار می کند، بررسی می شود.سیگنال تحریک عناصر آرایه سینوسی است. ازچنین ساختاری برای تصویر برداری از داخل عروق استفاده می شود.ابتدا میدان آکوستیکی حاصل از یک مبدل با تجزیه آن به قطعات کوچک و استفاده از تقریب فرانهوفر محاسبه می گردد.با محاسبه حد زاویه ای تداخل غیر مخرب ، تعداد عناصر مناسب برای تشکیل آرایه دایروی با الگوی مطلوب، به دست می آید.سپس با در نظر گرفتن تشابه عناصر آرایه ، میدان آکوستیکی حاصل می شود. برای تعیین صحت نتایج حاصل از این شبیه سازی،الگوی مکانی حاصل از این روش برای آرایه هایی با تعداد متنوعی از عناصر به دست آمده و با الگوی مکانی ساختار های مشابه که در مراجع معتبر ارایه شده اند، مقایسه می شود.چنین مقایسه ای نشان می دهد که نتایج این شبیه سازی از دقت مناسبی برخوردار می باشند. اثر تغییر فرکانس روی الگوی فراصوت نهایی بررسی می شود.با افزایش فرکانس الگوی نهایی تیز تر شده و دچار افت شدت می شود.کاهش فرکانش اثر پهن شدگی را در الگوی فراصوت نهایی ایجاد می کند