سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهشید گلی – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گرایش بیوالکتریک- دانشکده مهندسی پزشکی د
حمید بهنام – استادیار گروه بیوالکتریک دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

مهمترین مؤلفه در دریافت تصاویر با کیفیت بالا از اسکنرهای فراصوت، مبدلها می باشند. بدین معنا که مبدلها کیفیت داده های کسب شده و در نتیجه کیفیت تصاویر و پارامترهای نمایشی را تعیین می کنند. در این مقاله یک روش دقیق برای محاسبه میدان فراصوتی حاصل از مبدل آرایه خطی در محیط لایه ای آرایه شده است. در اینجا با استفاده از روش Ring function و در نظر گرفتن نقاط هم فاصله از نقطه مشاهده و کاهش انتگرال دو بعدی Rayleigh به عبارت یک بعدی به محاسبه میدان پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش Raytacing و قانون اسنل شبیه سازی در محیط لایه ای پیاده سازی شده است. در نهایت نتایج با تغییر پارامترهای مبدل (ابعاد و تعداد المانها و فواصل بین آنها) در فرکانسها و سرعتهای مختلف بررسی و با فرمولهای تئوری مقایسه گردید.