سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حکیمه السادات صدر – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی دا
حمید بهنام – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اولتراسوند تمرکز یافته با شدت بالا (HIFU) روشی درمانی است که به وسیله تابش اولتراسوند توان بالا به بافت، دمای آن ناحیه را تا حدود ۶۰ درجه سانتیگراد بالا می برد و تولید نکروز انعقادی می کند و در نتیجه آن ناحیه از بافت را از بین می برد. این سیستم، شامل یک مبدل مقعر کروی می باشد که موج اولتراسوند را تولید می کند. طراحی و ساخت این نوع مبد لها هزین هبر و مشکل اس ت .بدین منظور م یتوان نر مافزاری طراحی کرد که میدان آکوستیکی حاصل از این درمان را شبیه سازی کند. در این مقاله ابتدا فشار اکوستیکی حاصل از تابش اشعه اولتراسوند با اعمال روش تابع حلقه در محیط MATLAB شبیه سازی گردید. سپس با استفاده از معادله انتقال دمای بیوهیت، فشار تبدیل به دما شد و دمای تولیدی در بافت حاصل از تابش اولتراسوند از مبدل به بافت شبیه سازیگردید. در نتیجه یک بسته نرم افزاری داریم که در ورودی، پارامترهای مبدل مانند اندازه مبدل، شعاع انحنا، فرکانس ت ابش را داده ودر خروجی، میدان آکوستیکی و توزیع گرمایی بافت را به صورت تصاویر دو بعدی و رنگی نمایش می دهد.