سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رهروی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
ابوالفضل صفدری – کارشناس مکانیک جامدات دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف اصلی این مقاله شبیه سازی رفتارمواد ویسکوالاستیک می باشد ابتدا به تعریف پارامترهای مورد نیاز مانند مدول برشی و فاکتور اتلاف برای پیشگویی رفتار مواد ویسکوالاستیک می پردازیم در گام بعدی چگونگی اندازه گیری هریک از متغیرهای فوق از طریق تست توضیح داده می شود برای بکارگیری خروجی حاصل از تست باید تئوری های مربوطه به اجمال توضیح داده شود در انتها متغیرهای حاصل را برای شبیه سازی در نرم افزار اباکوس بکار می بریم.