سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن صیادی – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
امین نجفی – کارشناس ارشد معماری کشتی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدل های شبکه عصبی سال هاست که به امید عملکردی مشابه مغز انسان در موضوعات و علوم گو ناگون مورد مطالعه قرار گرفته اند. در حقیقت این مدلها از درک ما نسبت به سامانه عصبی بیولوژیکی اقتباس شدهاند. بطور کلی کاربرد شبکه های عصبی به منظور حل مسائلی است که روش حل آنها بسیار مشکل یا وقتگیر است، همچنین از این سامانه در حل مدلهای عددی که هنوز روابط تحلیلی درستی برای آنها بدست نیامده استفاده میگردد. عنصر کلیدی این ایده، ساختار جدید سیستم پردازش اطلاعات بر پایه آموزش است. در این مقاله با استفاده از یک سیستم شبکه عصبی مقاومت یک شناور کاتاماران شبیه سازی شده و نتایج این شبیه سازی با دادههای حاصل از تست مدل تجربی که در حوضچه دانشگاه شریف مورد بررسی تحلیلی و صحت سنجی قرار گرفته است.