سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دان
عباس همت – استاد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی
رسول حسن زهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دان
حسین ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دان

چکیده:

تعیین مسیر حرکت مواد دانه ای روی صفحه پران بذر پاش یا کود پاش سانترفیوژ و عوامل موثر بر آن ، به منظور طراحی دقیق اجزای بذر پاش یا کود پاش و همچنین کاربرد در کشاورزی دقیق، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش ، مسیر حرکت بذر گندم از زمان رها شدن روی صفحه تا زمان ترک صفحه و رسیدن به سطح زمین توسط نرم افزار تحلیل دینامیکی ADAMS شبیه سازی گردیدو بدین منظور خواص فیزیکی و مکانیکی بذر گندم شامل ویژگی های هندسی،دانسیته، ضریب الاستیسیته، نسبت پواسون، ضرایب اصطحکاک استاتیکی و دینامیکی، ضریب سختی و ضریب بازگشت تعیین گردید. سپس تاثیر رطوبت (۱۰% ، ۱۵% و ۲۰%)، شعاع صفحه پران (۱۵ ، ۲۵ و ۳۵ سانتیمتر)، سرعت چرخش صفحه پران (۵۴۰ و ۷۷۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه) و همچنین زاویه لبه صفحه پران (α) و (۰ و ۱۰ و ۲۰ درجه) بر خط سیر بذر گندم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نسان دا که با افزایش رطوبت و شعاع صفحه پران، مسافت طی شده بذر افزایش یافت. با زیاد شدن سرعت چرخشی صفحه پران، میزان جست و خیز بذر روی صفحه افزایش می یابد. در زاویه صفر درجه صفحه، که بیانگر صاف بودن سطح صفحه پران است، نسبت به سایر مقادیر (۰<α) دارای یک مولفه عمودی سرعت می باشد که سبب افزایش مسافت طی شده بذر می شود.