سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی دولو – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن تولایی – کارشناس ارشد

چکیده:

مدلسازی و شبیه سازی کمپرسورهای محوری یکی ازروشهای بهینه درزمینه پیش بینی رفتار آنها درشرایط خارج از نقطه طراحی مانند سرج می باشد دراین تحقیق مدلهای گره به گره و مرحله به مرحله براساس پیشروی زمانی جهت بررسی وقوع ناپایداری سرج درکمپرسورهای چندطبقه ارایه شده او همچنین چگونگی کنترل این پدیده مورد بحث قرارگرفته است به کمک روشهای جدید شبیه سازی مرحله ای می توان هرگونه جزئیات مورد نیاز را با تحلیل مناسبتری درمقایسه با دیگر مدلها بدست آورد این روش ها برای کمپرسور نیروگاهی پتروشیمی بندرامام ره اعمال گردیده و نتایج بدست آمده می تواند معیاری مناسب جهت تحلیل رخداد سرج و جلوگیری و کنترل این پدیده و خسارات ناشی از آن باشد.