سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین زادغفاری – دکتری مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، گروه مهندسی شیمی،
مهدی هاشمی پور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- مهندسی فرآیند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

اختلاط ذرات جامد در مایع در یک مخزن اختلاط توسط پره از موارد اولیه مهم برای کاربردهای صنعتی است. در این کار تحقیقاتی% ۵ حجمی از تانک با ذرات جامدی با قطر ۷۰۰mm پر شده است و برای همزدن از پره پروپلر استفاده شده است. در این کار شبیه سازی توسط یکی از نرم افزارهای پر کاربردCFD به نام فلوئنت انجام می شود. از مدلEulerianجهت شبیه سازی جریان دو فازی در تانک و برای شبیه سازی چرخش پره از مدل movingreference frame (MRF)استفاده شده است. جریان آشفته در تانک با استفاده از مدل استاندارد k-eشبیه سازی شده و تغییرات درصد حجمی جامد بر حسب زمان در ارتفاعات مختلف تانک برای سرعت های۵۰۰rpm ,200rpm2 رسم شده و زمان اختلاط در این سرعت ها بدست آمد. نتایج حاکی از آن بود که زمان اختلاط با افزایش سرعت چرخش پره کمتر و غلظت جامد در سرعت های بالاتر در ارتفاعات مختلف تانک بیشتر خواهد بود