سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن برنجی اردستانی – کارشناس ارشد مدیریت کیفیت قطعات تزئینات و الکتریکی شرکت سایپا
حسین خدارحمی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه امام حسین
سیدمحسن محسنی شکیب – استادیار گروه مکانیک دانشگاه امام حسین

چکیده:

انفجار و امواج حاصل از آن، یکی از انواع بارگذاریهای ضربهای بوده که مانند یک شوک یا ضربان در یک لحظه بسیار کوچک بر سازه وارد میشود. در این تحقیق ضمن بررسی اجمالی جاذب انفجاری هواپیما، دو نوع جاذب فولادی و ساندویچی شبیه سازی گردیده و افزایش ظرفیت جذب انرژی بر حسب وزن ساندویچهای موادمرکب نشان داده شده است