سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن کریمی – دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
شهرام یوسفی – دانشکده مکانیک و هوافضای دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی جعفرقلی – سازمان صنایع هوافضا
محسن بختیاری فر – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

فرایند تلاش درمسیرایجاد و انتخاب معادلهای ریاضی برای انواع پدیده ها را مدلسازی ریاضی می نامند مدلهای ریاضی می تواند هم پدیده های طبیعی جهان و هم ساخته ها و افرینش های خود انسان را دربربگیرد مدلسازی ریاضی اغلب به منظور توضیح و تبیین رفتار پدیده ها پیش بینی و نیز کنترل آنها انجام گیرد. شبیه سازی تقلید یک موضوع واقعی و یا یک فرایند است و معمولا متضمن نمایش شماری از ویژگیها یا رفتارهای کلیدی در یک سامانه فیزیکی یا انتزاعی است شبیه سازی در بسیاری زمینه ها از جمله مدلسازی سامانه های طبیعی و انسانی برای کسب بینش پیرامون نحوه کارشان به کارمیرود موارددیگر شامل شبیه سازی فناوری برای بهینه سازی عملکرد آزمایش آموزش و مهارت آموزی است از شبیه سازی می توان برای نشان دادن تاثیرات و عواقب شرایط بحرانی که شاید در عالم واقع صورت نگیرد استفاده کرد. یکی از متداولترین روشها برای تغییر دبی عبوری شیرهای کنترلی استفاده اززوج سوپاپ و نشیمنگاه است دراین روش با حرکت یک سوپاپ کنترلی با تغییر سطح مقطع عبور جریان دبی عبوری شیر تغییر می کند.