سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین احمدپور – شرکت ملی صنایع پتروشیمی- شرکت پتروشیمی بندر امام- مرکز پژوهش
خشایار شکیبی – شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا

چکیده:

اتیل استات حلالی است که در اکثر فرآیندهای شیمیایی و جداسازی مورد بهره قرار گرفته و برای تهیه آن از روش تقطیر همراه با واکنش شیمیایی در یک برج تقطیر واکنشی استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از مدل مراحل تعادلی و روش شبیه سازی نیوتن- رافسون و معادله ترمودینامیکی UNIQUAC برای محاسبه ضریب فعالیت سیستم و معادله حالت S.R.K برای تعیین انحراف آنتالپی از حالت ایده آل، یک برنامه کامپیوتری جهت شبیه سازی مبدل جوش آور برج تقطیر واکنشی به زبان ویژوال بیسیک نوشته شده که نتایج حاصل از اجرای آن برای یک ورودی مشخص پس از مقایسه با نتایج بدست آمده از نرم افزار HYSYSو روش های شبیه سازی Homotopy و Inside-Outside در پایان به صورت نمودارهایی ارائه شده است.