سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هوشیار ایمانی کله سر – دانشجوی دوره دکترای مهندسی سازه، دانشگاه رورکی هندوستان
Krishen Kumar – پروفسور دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه رورکی هندوستان
P.N. Godbole – پروفسور دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه رورکی هندوستان

چکیده:

در این مقاله نحوه شبیه سازی لایه مرزی جوی با استفاده از آلان افزاینده در تونل باد بررسی می شود. پارامترهای لازم برای این شبیه سازی در حالت عمومی و در حالت خاص برای پیش بینی ساختمانهای بلند ذکر و بعد از شبیه سازی لایه مرزی جوی نحوه استفاده از آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پاسخ عرضی ساختمانهای بلند وقتی که طول آنها عمود بر جهت باد قرار می گیرد تعیین کننده می باشد تا وقتی که عرض آنها عمود بر جهت باد می باشد. این در حالی است که آیین نامه ساختمانهای ایران (۵۱۹) هیچ اشاره ای به تحلیل دینامیکی ساختمانها در برابر باد نکرده است.