سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشته نورمحمدی دهبالایی – دانشجوی ارشد مهندسی عمران آب
میترا جوان – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
مرتضی افتخاری – مدیر پژوهشکده منابع آب موسسه تحقیقات آب
افشین اقبال زاده – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

دمای آب مخازن و لایه بندی حرارتی تاثیر بسزایی برروی فرایندهای اکولوژیکی دارندبنابراین شناخت این فرایند درزمان بررسی تغذیه گرایی درمخازن اهمیت بسزایی دارد دراین مقاله با استفاده از مدل دو بعدی CE-QUAL-W2 جریان و دما درمخزن سد ایلام شبیه سازی شده است درمدل عددی پس از کالیبراسیون هندسه مخزن تراز سطح آب را با خطای متوسط مطلق ۰/۰۵ متر در دوره کالیبراسیون و ۰/۰۴ متر در دوره صحت سنجی و دما را با خطای متوسط مطلق ۰/۷۶ درجه سانتیگراد دردوره کالیبراسیون و ۱/۱۸درجه دردوره صحت سنجی شبیه سازی گردید نتایج مدلسازی نشان میدهد که مخزن دارای لایه بندی حرارتی شدید در طول تابستان است درادامه آنالیز حساسیتی برروی فاکتورهای محیطی مهم از قبیل باد دمای هوا دمای آب ورودی ضریب انقراض نور برروی لایه بندی حرارتی انجام شده است.