سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میلاد جاجرمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
هوشنگ حسونی زاده – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
بیژن قهرمان – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمدمهدی صالحی اذری – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

چکیده:

پیشرفتهای علمی اخیر باعث پیدایش و تکامل مدل های هیدرولوژیکی متعددی در زمینه کنترل سیلاب مدیریت منابع آب بررسی تغییرات اب و هوایی و بررسی موارد گوناگونی در حوضه های ابخیزشده است یکی ازمدلهایی که قادر به مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه های ابخیز می باشد نرم افزار WMS است نرم افزار WMS یکی از نرم افزارهای شاخص و جامع در زمینه محاسبات و مدلسازی هیدرولوژیکی می باشد دراین مطالعه به منظور ارزیابی میزان توانمندی این نرم افزار حوضه ابخیز گوده بستک به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید و برای مدلسازی از تکنیک ارتفاع مجازی استفاده گردید. سپس به کمک نقشه های خاک و کاربری اراضی موجود مقدار شماره منحنی ترکیبی CN برای کل حوضه تخمین زده شد نتایج حاصل از شبیه سازی حوضه گوده بستک نشان داد که تکنیک ارتفاع سازی مجازی در کنار بهتر شبیه سازی کردن حوضه در بحث محیط و شیب حوضه خطاهایی هم تولید می کند البته قابل تصیح می باشند. همچنین در بخش هیدرولوژیک نتایج نشان داد از میزان تاثیر مقدار شماره منحنی در دوره بازگشتهای بالا درتخمین دبی اوج سیلاب و حجم آن در محاسبات کاسته می شود.