سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین کاظمیان – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمداحسان کاظمیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
عباس طالبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی کامپیوتری یک قطعه که توسط روش هیدروفرمینگ ساخته شده است مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه سازی قطعه مذکور از روش المان محدود با کمک نرم افزار ABAQUS بهره گرفته شده است و در نتیجه تاثیر پارامترهای موثر بر شکل دهی قطعه از قبیل نیروی ورق گیر، فشار سیال، اندازه المان ها و شعاع گوشه سنبه مورد بررسی قرار گرفته است