سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن نقیبی نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی فرجام جو – کارشناسی مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا سیم چی – هیات علمی دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روش سنتز شیمیایی فاز بخار (CVS)، به دلیل مزایای فراوان آن یکی از روش های پر کاربرد در زمینه سنتز ذرات نانو متری TiO2 به حساب می آید. به دلیل پیچیده بودن مکانیزم های حاکم بر فرایند، درک تاثیر متقابل پارامترهای قابل تنظیم به سادگی ممکن نبوده و با شبیه سازی فرآیند می توان به اطلاعاتی ارزشمند د رمورد تغییراتی که در حین فرآیند رخ می دهد دست یافت و به انتخاب پارامترهای بهینه اقدام نمود. در این پژوهش به شبیه سازی فرآیند سنتز شیمیایی فاز بخار برای تولید ذرات نانو ذرات TiO2 از پیش ماده ی TTIP، بر اساس شرایط ازمایشگهی موجود و با استفاده از نرم افزار FLUENT پرداخته شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که در صورت کمتر بودن دمای راکتور از یک مقدار خاص، واکنش در مسیر کوره کامل نشده و نرخ تولید پایین می ماند . با افزایش پارامترهای قابل تغییر دما، فشار و نرخ تزریق پیش ماده، غلظت مونومرهای TiO2 و به تبع آن فوق اشباع بالاتر بوده که مهترین اثر آن افزایش نرخ جوانه زنی و رشد خواهد بود.نتایج این پژوهش را می توان برای حل معادلات جوانه زنی و رشد، جهت تعیین اندازه ی کریستالیت ها مورد استفاده قرار داد.