سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
یاسان سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم شیمی کاربردی

چکیده:

در صنایع پتروشیمی در فرایند تولید اتیلن گلیکول از واکنش اتیلن اکساید و آب استفاده می گردد که یکی از محصولات فرعی دراین فرایند ۱و۴- دی اکسان می باشد دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار Hysys و با کاربرد معادله حالت PRSV,SRK شبیه سازی فرایندتقطیر جز به جز انجام گرفت و شرایط عملیاتی نظیر تعداد سینی های مورد نیاز تغییرات فشار و تغییرات دما در طول ستون تقطیر با استفاده از نرم افزار مذکور تعیین گردید.