سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی خسروی فرد – دانشجویکارشناسی ارشد بخش مواد
رامین ابراهیمی – استادیار بخش مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: فایل مقاله دارای مشکل می باشد]
در این مقاله، فرایند اکستروژن مستقیم میلگرد دوجنسی آلومینیوم / مس ، با استفاده از نرم افزار ANSYS9.0 شبیه سازی و چگونگی سیلان فلز درون قالب و همچنین نمودار نیرو – جابجایی فرایند اکستروژن، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی های آزمایشگاهی فرایند اکستروژن مستقیم دوفلزی، قالب مناسب، طراحی و ساخته شد. نتایج آزمایشگاهی، تطابق خوبی با نتایج آنالیز اجزاء محدود داشت. همچنین کیفیت پیوند بین دوفلز در فصل مشترک به کمکمیکروسکوپ نوری بررسی گردید