سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرتضی نوری طالقانی – کارشناس ارشد مهندسی نفت دانشگاه تهران
غلامحسین نوروزی – استاددانشگاه تهران
محمدرضا کمالی – پژوهشگاه صنعت نفت
فرهاد خوشبخت – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

تفسیردقیق پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و اشباع سیال به منظور مدلسازی استاتیک وتعیین سیال درجای مخزن و درنهایت تعیین برنامه مناسب برای توسعه میدان ضروری است شناخت توزیع فضایی سیالات اطراف دیواره چاه دراثرفرایند رخنه گل حفاری به منظور تفسیر پتروفیزیکی دقیق نمودارهای چاه پیمایی حائز اهمیت است دراین مطالعه هدف ما شبیه سازی دقیق و موثرفرایند رخنه گل حفاری دراطراف یک چاه قائم درحالت حفاری بالای فشارتعادلی می باشد برای این منظور درابتدا شبیه سازی رخنه گل حفاری دریک چاه قائم و یک مخزن سه لایه انجام میشود درادامه تحلیل و راستی ازمایی فرایند رخنه انجام میشود و بااستفاده ازلاگهای مقاومت با شعاع بررسی مختلف مورد بررسی قرارمیگیرد برای این شبیه سازی ازالگوریتم های موجود شبیه ساز جریان سیال چندفازی درسه بعد که عمدتا برای بررسی رفتازمخزن درمقیاس بزرگ می باشند استفاده میشود دراین مطالعه توزیع فضایی فرایند رخنه درسه لایه نشان میدهد که پارامترهای پتروفیزیکی سنگ و فشارمویینه وخصوصیات سیال مخزنی و سیال حفاری روی فرایند تشکیل رخنه موثر می باشند و بسته به خصوصیات سازندی نفوذ تا زمان مشخصی صورت میگیرد و رخنه تشکیل میشود همچنین نشان داده شد که درتوزیع واقعی رخنه گل حفاری نسبت به حالت شبه پیستونی قرائت نمودارهای مقاومت الکتریکی و اشباع سیال چگونه تحت تاثیر قرارمیگیرد