سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا برمکی – دانشگاه تبریز
سعید جدی خواجه –

چکیده:

پیل های سوختی اکسید جامد ۱، به دلیل بازدهی بالا در تبدیل انرژی شیمیای سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی و انتشار ناچیز آلاینده ها، یکی از اولویت های تولید توان در آینده هستند. به علاوه قابلیت پیل های سوختی اکسید جامد در ترکیب با سیکل های قدرت مثل سیکل توربین گاز، سبب شده است که سیستم ترکیبی حاصل به عنوان پیشنهادی برای نیروگاه های آینده مدنظر باشد در این مقاله، یک سیستم ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد در ترکیب با یک سیکل توربینی گاز با بازیاب، در نظر گرفته شده است. با مدل سازی الکتروشیمیایی پیل سوختی و به دست آودن ولتاژ پیل، با انجام تحلیل اکتروشیمیایی پیل سوختی و به دست آوردن ولتاژ پیل، با انجام تحلیل ترومودینامیکی، بازده و توان سیستم ترکیبی به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که در یک چگالی جریان الکتریکی و فشار کاری مشخص می توان به بازده حدود % ۶۰ رسید