سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد سالم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالعلی مراثی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

یکی از مزایای قابل توجه در فرآیند نورد حلقه، کاهش دور ریزماده اولیه و تولید حلقه های بدون درز جوش می باشد و این موضوع برای صنایع هوافضا بسیار حائز اهمیت است. پوسته های موتور هواپیما از آلیاژTi-6Al-4Vبوده و با استفاده از فرآیند نورد حلقه تولید می گردند. هدف اصلی در این مقاله، محاسبه نیروها و ممان ها جهت طراحی و ساخت دستگاه نورد حلقه برای تولید دو پوستهموتور هواپیما می باشد. جهت محاسبه نیروها و ممان ها، شبیه سازی فرآیند نورد حلقه شعاعی- محوری دو پوسته موتور هواپیما با استفاده از روش اجزا محدود صورت گرفت. جهت اطمینان از نتایجشبیه سازی، خروجی های حاصل از شبیه سازی نورد یک حلقه سادهاز جنسTi-6Al-4Vبا نتایج آزمایشات عملی مقایسه گردید. مقایسه نتایج، حاکی از دقت خوب شبیه سازی ها می باشد. همچنین در این مقاله روشی جدید جهت شبیه سازی غلتک های راهنما بیان گردید که نسبت به روش های گذشته دارای سادگی و کارایی بیشتری می باشد