سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن باقریان – دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند، دانشکده فنی و مهندسی
خلیل خلیلی – دانشگاه بیرجند، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
سیدیوسف احمدی بروغنی – دانشگاه بیرجند، استادیار دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

فرآیند خشک کردن مواد نوعا با پدیده انقباض همراه است و علت بنیادی بیشتر عیوب (ترک های) خشک کردن محصولات سرامیکی به علت انقباضی است که در اثر تبخیر و حذف رطوبت از قطعه در طی خشک شدن آن رخ می دهد. پدیده انقباض در حین خشک شدن مواد سرامیکی می تواند صدماتی چون اعوجاج، ترک و یا تغییر ابعاد را در قطعه خشک شده ایجاد نماید. از آنجا که پارامترهایزیادی بر خشک شدن سرامیک ها تاثیرگذارند، و بررسی همه آنها به صورت تجربی بسیار وقت گیر و هزینه بر است مدل سازی فرآیند خشک شدن می تواند راه مناسبی برای مطالعه و کنترل عیوب مزبور باشد. همچنین از آن به عنوان ابزاری برای مهندسی معکوس در طراحی قالب می توان استفاده نمود. مقاله حاضر به مطالعه پدیده خشک شدن سرامیکها و تاثیر آنها بر توزیع تنش پرداخته و برخی مدل های خشک شدن را بررسی نموده و نهایتا یک مدل جهت شبیه سازی قطعه پیشنهاد می نماید. از سویی در این بررسی بررسی فرآیند خشک شدن بصورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. مقادیر تغییر شکل ها در طی خشک شدن توسط ماشین بینایی و بهره گیری از تکنیک های پردازش تصویر به دست آمد. مدل پیشنهادی با نتایج تجربی مقایسه پردیده و نتایج آن گزارش شده است