سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر حسین نیک فال – دانشجو کارشناسی ارشد هوا شناسی کشاورزی،دانشگاه تهران
پرویز ایران نژاد – دانشیار،موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
رباب مشایخی – پژوهشگر هواشناسی،دانشگاه واترلو_کانادا
جواد بذر افشان – استادیار،هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده ازمدل عددی و میان مقیاس WRF/Chem به بررسی رفتار و غلظت ریزگردها درمنطقه ایران دردوره دوهفته ای ۲۲ ژوئن تا ۵ژوئیه ۲۰۱۰ پرداخته شده است مدل مربوطه با درنظرگرفتن حداکثر پارامترهای موثربرپیش بینی مانند سرعت و جهت باد تابش خورشیدی تلاطم جوی بارش و … که ازنظر تحلیل مقیاس نقش پررنگی دارند به کمک معادلات و روابط حاکم برجو مانند معادله پیوستگی معادلات ترمودینامیک و پایش واکنشهای شیمیای جوی محاسبات مربوطه را انجام و خروجی را به صورت ماتریسهای عددی تولید می کند باتوجه به مقایسات صورت گرفته مدل WRF/Chem ازنظر مقیاس و و تغییرات زمانی براوردی منطقی از هواویزها درمحدوده مطالعاتی به دست میدهد.