سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مرادی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار دانشکدهمهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
عباسعلی تسنیمی – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پیچیدگی ماهیت انتقال برش درسطوح ترک خورده موجب شده تا ارزیابی و تحلیل عملکرد سازه های بتن مسلح بدون بکارگیری مدلهای رفتاری مناسب از دقت قابل قبولی برخوردار نباشد برای تعیین رفتار سطوح ترک خورده به عنوان یکی از نقاط حساس در انتقال برش لحاظ کردن اندرکنش بتن و آرماتور الزامی است قفل و بست دانه های بتن و عمل شاخه ای به عنوان دو مکانیزم اصلی انتقال برش شناخته می شوند دراین مقاله رفتار و نحوه مدلسازی مکانیزم عمل شاخه ای آرماتورها در مقابل برش مورد بررسی قرارگرفته و کارایی و دقت مدل با توجه به نتایج آزمایشگاهی مربوطه بررسی می شود.