سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد امجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
قاسم حیدری نژاد – استاددانشگاه تربیت مدرس
علی جعفریان دهکردی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درپژوهش حاضر فرایند ضدعفونی سازی هوا توسط لامپهای ضدعفونی کننده فرابنفش سقفی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شده است شبیه سازی جریان دوفازی شامل هوا و میکروارگانیسم ها با استفاده از روش اولری – لاگرانژی انجام شد هاست و میدان تشعشع لامپ براساس پژوهشهای تجربی بصورت میانگین گیری شده و محلی اعمال شده استنتایج شبیه سازی با استفاده ازنتایج تجربی اعتبارسنجی شده است.