سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پویا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
مصطفی کشاورزمروجی – دانشیار دانشگاه اراک
جلال برزین – دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
غلامرضا صالحی جوزانی – استادیار، بخش ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشگاه بیوتکنولو

چکیده:

اتانول زیستی تولید شده برای استفاده به عنوان سوخت زیستی نیاز به خالص سازی دارد. تراوش تبخیری درجداسازی اتانول از آب کاربرد دارد. دینامیک سیالات محاسباتیCFD)یک روش ریاضی مناسب برای شبیه سازی فرایندهای آزمایشگاهی از جمله تراوش تبخیری می باشد. معادلات بقای جرم و اندازه حرکت با استفاده از این روش بعد از اعمال شرایط مرزی به صورت همزمان حل شدند. شار اتانول عبوری از غشای کامپوزیت پلیدی متیل سیلوکسان بر پایه پلی اتر سولفون هم به صورت آزمایشگاهی در شرایط ثابت و همچنین از طریق این روش ریاضی بدست آمد. نتایج نشان می دهد که داده های حاصل از مدل سازی ریاضی دارای تطابقمناسبی با داده های آزمایشگاهی می باشد. براساس شبیه سازی انجام شده توسط این مدل غلظت اتانول در راستای طول غشا بتدریج به علت کاهش اختلاف غلتت در دو طرف غشا کاهش می بابد