سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا جلالی چیمه – کارشناس ارشد هوافضا
مهیار نادری تبریزی – کارشناس ارشد هوافضا
حسن کریمی مزرعه شاهی – دانشیار دانشکده هوافضای خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

درمقاله روبرو تلاش برشبیه سازی سامانه تنظیم کننده سرعت ظاهری بوده است به ترتیبی که این سامانه بتواند سرعت جسم پرنده را با ایجاد تغییرات مجاز در اندازه نیروی پیشران درهرلحظه از زمان پرواز با سرعت تعیین شده یکسان نماید تا جسم پرنده دردستیابی به سرعت نهایی تعیین شده موفق باشد برای این کار نیاز به یک شبیه ساز دینامیکی سامانه پیشرانش و یک شبیه ساز پرواز می باشد نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده برای یکماموریت فرضی بیانگر افزایش ۵۰ درصدی دقت برد موشک دارای سامانه نسبت به موشک فاقد سامانه در مقابل اغتشاشات وارده می بادش به صورتی که در سامانه هوافضایی مورد بررسی به صورت میانگین دراثراغتشاشات گوناگون بدون حضور سامانه تنظیم کننده خطای تقریبا ۱/۵ کیلومتری در برخورد با هدف را ایجاد می نمود حال آنکه در اثر حضور این سامانه این مقدار تا حدود ۲۰۰ متری کاهش مییابد.