سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
کریم مظاهری – استاد، دانشگاه صنعتی شریف، قطب علمی سامانههای هوافضایی

چکیده:

در این مقاله هدف شبیه سازی عملکرد گذر ای یک موتور توربوجت تک محور بدون پس سوز در دورهای بالا و اعتبار سنجی آن با استفاده از نتایج تست موتور می باشد. بر این اساس ابتدا مدل ریاضی موتور معرفی می گردد. سپس نحوه عملکرد حالت پایای موتور تشریح شده و در ادامه بر اساس آن ، مدل شبیه سازی ح الت گذر ای موتور ارائه می گردد. در نهایت به منظور اعتبارسنجی شبیه سازی، نتایج حاصل از شبیه سازی و تست موتور با یک دیگر مورد مقایسه قرار می – گیرند و سپس با انجام مطالعات پارامتری، تاثیر سناریوهای مختلف تغییرات دبی سوخت بر رفتار حالت گذرای موتور مورد بررسی قرار میگیرد