سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بزرگمهر – کارشناس ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
ابراهیم حاجی دولو – استادیار – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این مقاله به تحلیل و شبیه سازی عملکرد اجکتور اختلاط دوغاب سیمان در دستگاه سیمانکاری حفاری که از نوع اجکتور مایع – گاز – مایع ١ می باشد، می پردازد . در ابتدا معادلات حاکم بر اجکتور استخراج شده و سپس به کمک یک کد محاسباتی دستگاه معادلات غیر خطی حاکم بر اجکتور برای شرایط عملیاتی مختلف حل شده است . تأثیر پارامترهای مختلف مانند نسبت دبی حجمی سیال ثانویه به اولیه و هندسه اجکتور بر بازده و نسبت فشار خروجی مورد بررسی قرار گرفته شده است . تحلیل عملکرد اجکتور موجود در دستگاه سیمانکاری حفاری نشان می دهد که بازده اجکتور بسیار پایین بوده ( حدود ۶۱ %) ، لذا کارآیی لازم برای اختلاط سریع و یکنواخت دوغاب را ندارد . با استفاده از شبیه سازی سیستم، مشخص شد که با انجام تغییراتی در طراحی اجکتور مانند اضافه کردن دیفیوزر، تغییر نسبت سطح مقطع گلوگاه به سطح مقطع خروجی دیفیوزر و سطح مقطع خروجی جت اولیه به سطح مقطع گلوگاه می توان بازده اجکتور را تا حدود ۲۴ % افزایش داد .