سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی یغفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
علی لشکری – استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
سیدمحمد بینش – استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

زمین لرزه در ساختگاه های ماسه ای اشباع می تواند موجب روانگرایی شود. در صورتی که ساختگاه دارای شیبی هر چند ملایم نسبت به افق باشد، روانگرایی می تواند باعث ایجاد تغییر مکانهای جانبی بسیار بزرگ در توده روانگرا شده گردد که گسترش جانبی نامیده می شود. در این مقاله با بکار گیری یک مدل رفتاری پیشرفته در قالب یک نرم افزار اجزای محدود، پدیده گسترش جانبی شبیه سازی عددی شده است. در تحلیل های ارائه شده اثر تراکم خاک، عمق لایه روانگرا شده، شتاب بیشینه زمین لرزه و شیب لایه روانگرا شده بر گسترش جانبی بررسی شده است