سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عطاالله قوامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
رامین کوهی کمالی – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

درطول انبساط سریع درنازهای همگرا – واگرا درقسمت واگرا نازل بخار به شرایط مافوق اشباع می رسد و یک پروسه چگالش درمدت زمان کوتاهی درجریان مافوق صوت درون نازل اتفاق می افتد این شرایط باعث می شود ابتدا بخار به حالت مادون سرد و سپس به یک مخلوط دوفازی شامل بخار اشباع و ذرات مایع بخار مرطوب تبدیل شود دراین مقاله جریان تراکم پذیر درحالت دو بعدی و پایا به روش ناصریح عددی مورد بررسی قرارگرفت و نتایج بدست آمده تطابق بسیارخوبی با داده های تجربی و عددی کارهای انجام شده دارد همچنین با بهینه سازی پروفایل نازک شوک چگالش ناش یا پدیده بخار مرطوب و نرخ تولید ذرات مایع کاهش پیدا کرد.