سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید جدی خواجه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ،دانشگاه تبریز
رضا برمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ،دانشگاه تبریز
میربیوک احقاقی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف از مقاله فعلی شبیه سازی جریان دریک پمپ سانتریفیوژ با شش پره است. آنالیز کاملی از نتایج در نقطه طراحی وخارج از ان ارائه شده است. شبیه سازی عددی مشخص می کند که در نقطه طراحی، جریان در کانال(پاساژ) پروانه پایدار و در امتداد انحنای پره است. همچنین جدایش جریان در انتهای پره ها به دلیل جریانهای ورودی دیدهمی شود.برای توزیع فشار، فشار در جهت جریان درطول کانال(پاساژ) پروانه به تدریج افزایش می یابد و زمانی که پمپ در دبی خارج از نقطه طراحی کار کند جریان ناپایدار در کانال(پاساژ) ایمپلر و جمع کننده شکل می گیردکه باعث افت عملکرد پمپ می شود