سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نجف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام کریمی گوغری – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد دورقی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جهت تحقیق بر روی آبشستگی موضعی پایه پل در بستر خاکهای چسبنده یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان ساخته شد. با انجام چندین آزمایش پروفیل های آبشستگی در بازه های زمانی مختلف قرائت گردید. به منظور شبیه سازی پروفیلهای آبشستگی از بسته نرم افزار FLOW-3D که معادلات ناویر استوکس غیر خطی را به روش حجم محدود حل می کند، استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی حاکی از تطابق قابل قبول بین آنها می باشد. با توجه به توانایی روشهای عددی موجود در تحلیل مسایل مختلف رسوب، ابزار جدیدی در اختیار مهندسین عمران در تخمین عمق آبشستگی موضعی پایه پل قرار می گیرد.