سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر برهمند – استادیار دانشگاه آزاد لارستان ایران
آرش عاجل – استادیار دانشگاه پیام نور
مرتضی سیدیان – استادیار دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

وقوع پرشهای هیدرولیکی درجریانهای غلیظ به طرزچشمگیری برخصوصیات هیدرولیکی مورفولوژیکی و همچنین زیست محیطی دریاچه ها و مخازن سدها تاثیر میگذارد دراین تحقیق رفتار جریان چگال شور درمجاورت شکستیگ شیب بصورت عددیمورد مطالعه قرارگرفته است بدین منظور از معادلات متوسط لایه ای ناویر – استوکس و همچنین یک معادله تجربی استفاده شده و تاثیر شیب قسمت اولیه بستر و همچنین تاثیر زبری بستر برپرش چگال بررسی شده است با افزایش شیب قسمت اولیه بستر و با فرض ثابت باقی ماندن شرایط اولیه نتایج مدل عددی به کاررفته نشان دهنده انتقال موقعیت پرش به سمت پایین دست می باشد همچنین با کاهش زبری بستر انتقال موقعیت پرش چگال به سمت پایین دست بیشتر می گردد.