سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نکیسا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حمید عرب زاده – کارشناس ارشد سازه – مدرس دانشگاه پیام نور واحد بوشهر
عاطفه نکیسا – کارشناس ارشد ریاضیات – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
ایمان بارانی – کارشناس ارشد خاک و پی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده:

رخداد هایی نظیربرخورد های مکانیکی بر اثر ابزارهای ماهیگیری و یا لنگر کشتی در خطوط لوله زیر دریا و یا برخورد اشیاء پرتاب شده نظیرابزارات حفاری و همچنین تجهیزات در حال نصب در نزدیکی سکوهای دریایی می تواند سبب بروز صدماتی در خط لوله گردد. از اینرو بررسی پاسخ خطوط لوله در برابر این رخدادها مورد نیاز می باشد. در این مقاله شبیه سازی سه بعدی مسئله در فضای نرم افزارABAQUS انجام شده و پس صحت سنجی مدل، میزان تاثیر پارامتر هایی نظیر هندسه مسئله، راستای بارگذاری، سخت شوندگی مصالح، انعطاف پذیری بستر و فشار سیالداخل لوله در پاسخ لوله در برابر بار وارده مورد بررسی قرار گرفته است.