سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه صفا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عطاالله سلطانی گوهرریزی – دانشیار، عضو هیات علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی محبی – دانشیار، عضو هیات علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید مصطفی حسینی روح الامینی – پژوهشگر فرآوری مواد معدنی، امور تحقیق توسعه مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

در این پژوهش جریان متلاطم دو فازی مایع – جامد در داخل هیدروسیکلون با روش عددی با کمک نرم افز ار فولئنت ورژن ۶,۳ بررسی شده است. معادلات بقای حاکم بر فاز مایع با استفاده از روش های حجم محدود حل شده اند . برایتعیین مسیر حرکت ذرات جامد در داخل هیدروسیکلون، معادلات حاکم با استفاده از دیدگاه اولرین حل شده اند . برای ایجاد کوپل میان معادلات پیوستگی و مومنتوم از الگوریتم کوپل سیمپل استفاده شده است . مدلRNG K-εمرتبه دوم نیز برای جریان متلاطم درون هیدروسیکلون به کار برده شده است. در این بررسی، تاثیر پارامتر درصد جامد ورودی برعملکرد هیدروسیکلون با حدود ۵۰۰۰۰۰ المان به صورت سازمان یافته بررسی شد . همچنین دو مدل Eulerian Mixture از مدل های دیدگاه اولرین برای حرکت ذرات جامد نیز با همدیگر مقایسه شدند و بهترین مدل از نظر کارایی و عملکرد مدلEulerian تعیین شد.