سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدباقر آیانی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
امیر قاسمی توران پشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اخیرا لیزرهای پالس کوتاه سبب ظهور تکنولوژی مدرن شده اهست علاقه مندی به استفاده از لیزرهای پالس کوتاه درمواردی چون میکروماشین کاری ها سیستمهای میکروالکترومکانیکی MEMS طراحی های لیزری سختی سازی سطحی ذوب و انجماد سریع فلزات و جراحی های پزشکی گسترش پیدا کرده است دراین مطالعه به بررسی عددی توزیع دمای گذرا ناشی از انتقال حرارت غیرفوریه ای با استفاده از مدل تاخیر فاز دوگانه دریک فیلم نازک فلزی که دراثر اعمال لیزرپالس کوتاه روی سطح آن بهوجود می آید پرداخته شده است نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی موجود و نتایج عددی حاصل از دو مدل هدایت فوریه و موج حرارتی مقایسه شده است. درحل معادلات از روش عددی کاملا صریح استفاده شده است و اثرات جنس و ضخامت فیلم و زمان مشخصه لیزر مورد بررسی قرارگرفته است.