سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رهروی – پژوهشکده زیرسطحی سازمان صنایع دریایی شاهین شهر ایران
سعید خردمند – دانشگاه صنعتی مالک اشترشاهین شهر ایران

چکیده:

درکارحاضرنتایج شبیه سازی عددی میدان جریان سیال و نویز حاصل از آن توسط دونرم افزار فلوئنت و سیسنویز دراطراف یک پروانه زیرسطحی نمونه ارایه شدها ست بدینمنظور ابتدا شبیه سازی سه بعدی غیردایم جریان متلاطم اطراف پروانه به وسیله روشهای دینامیک سیالات محاسباتی انجام شده است دراین مرحله ضرایب هیدرودینامیکی پروانه ازحل دینامیک سیالات محاسباتی حاصل می شود به منظور اعتبارسنجی نتایج عددی ضرائب هیدرودینامیکی پروانه نمونه با نتایج تجربی موجود مقایسه شده که تطابق خوبی مشاهده شده است حل کامل هیدرودینامیکی جریان اطراف این پروانه شامل اطلاعاتی مانند میدان فشارو چگالی سیال اطراف پروانه میدان سرعت انرژی جنبشی اغتشاشی و نرخ استهلاک انرژی اغتشاشی اطراف پروانه است که این نتایج درمحاسبه میدان اکوستیکی اطراف پروانه استفاده شده است. پس ازکامل شدن محاسبات هیدرودینامیکی پروانه زیرسطحی به منظور بدست اوردن میدان اکوستیکی جریان اطراف آن نتایج دینامیک سیالات محاسباتی بدست آمده درحل کننده های اکوستیک مورد استفاده قرارگرفته اند.