سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیامک قره داغی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید ضیایی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
کوروش حسن پور – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله مرحله خشن کاری خط نورد میلگرد فولادهای ساختمانی کارخانه کوثر گروه ملی صنعتی فولاد ایران از جنبه های مکانیکی و حرارتی شبیه سازی و تحلیل شد بدین منظور از نرم افزار المان محدود ABAQUS 6.5 استفاده شده و نتایج بدست آمده با اطالعات دمایی اندازه گیری شده درخط فوق و نیز نتایج تجربی دیگر محققان مقایسه گردید این مقایسه توافق خوبی بین نتایج حاصل از شبیهسازی با نتایج تجربی نشان داده است توزیع تنش درمنطقه تغییر فرم و نیز توزیع درجه حرارت درمنطقه تغییر فرم و بین دو پاس مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.