سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید غفوری زاده – دانشگاه صنعتی شریف
اکبر غفوریان – دانشگاه صنعتی شریف
مسعود دربندی – دانشگاه صنعتی شریف
باقر ابرار – گروه ملی صنعتی فولاد ایران

چکیده:

در این پژوهش به شبیه سازی اتمسفر داخل یک ناحیه کوره و مدلسازی مشعل مربوطه پرداخته شده است. در شبیه سازی عددی صورت گرفته به کمک نرم افزار تجاری فلوئنت، از مدل احتراقی Non-premixed و مدل آشفتگی k- ε با در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب استفاده شده است. شرایط شبیه سازی شده بر پایه اطلاعات عملکردی یک کوره و حل عددی انجام شده مربوط به دو حالت نسبت سوخت به هوا است. با در دست داشتن اطلاعات عملکردی کوره و با شبیه سازی میدان جریان احتراقی، پروفیلهای دما و غلظت گونه های احتراقی مختلف در کوره مشخص شده است. سپس با تغییر نسبت سوخت و هوا در مشعلها و با توجه به دمای سطح بیلت، شرایط ایده آل به لحاظ تشکیل اسکیل شبیه سازی شده است.